Documente ale curții domnești date la Hârlău și aflate în arhivele polone.

La 1539, 18 aprilie, de la Hârlău, a fost întocmit și semnat “Jurământul” lui Ștefan Lăcustă voievod către Sigismund I, regele Poloniei. În acest jurământ, domnul se angajează să păstreze pacea veșnică cu regatul Poloniei, să nu ridice pretenții asupra Pocuției (provincie de frontieră revendicată de domnii Moldovei), va sigura libera circulație a negustorilor poloni prin Moldova, se vor reține și trimite în Polonia fugarii și robii fugiți din Polonia.
La 2 aprilie 1542, Petru Rareș voievod scrie la Hârlău o scrisoare către Sigismund I regele Poloniei, prin care întărește ca adevărate cele spuse de solul polonez, Matei Vlodek în numele său. Relațiile polono-moldovene erau tensionate la acel moment ca urmare a refuzului părții polone de a permite solilor moldoveni trecerea prin regatul Poloniei spre Moscova.
Domnul Alexandru Lăpușneanu, pus de poloni în scaunul Moldovei, a reînviat la începutul primei domnii raporturile de vasalitate cu Polonia, prin cunoscutul tratat de la Bakota pe Nistru (1552) înainte de intrare în țară, și apoi cel scris la curtea din Hârlău, la 1553.
La 22 iunie 1553 la Hârlău, Alexandru Lăpușneanu, depune jurământ de vasalitate către regele Poloniei.
La cererea domnului făcută prin solii săi, Ioan Hâra pârcălabul Hotinului și Dan vistiernicul, la dieta din Cracovia au fost trimiși în Moldova, Stan Teczyneschi și P. Boratynescki, în fața cărora domnul depune un nou jurământ de vasalitate și întărește pe cel făcut la 1552 la Bakota.
Tratatul este interesant, deoarece stipulează unele drepturi de acces în Moldova a negustorilor poloni, contribuția Moldovei cu oaste la cererea părții polone, accesul liber a solilor poloni, cooperarea transfrontalieră pentru prinderea unor răufăcători, restabilirea drepturilor comunităților armene și săsești etc.
Acest tratat este el însăși, un obiect de studiu a relațiilor moldo-polone la mijlocul secolului al XVI-lea.
Este interesant că Hârlăul a devenit locul unde încă din timpul lui Ștefan cel Mare, sunt primiți soli de pace ai Poloniei și locul semnării tratatelor de pace cu regatul polonez. De amintit că spre sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, relaţiile cu Polonia se deteriorează, mai ales după moartea regelui Cazimir al IV-lea. Neînţelegerile cu noul rege, Ioan Albert, reprezintă cauza expediţiei întreprinse de regele polon în Moldova, dar în bătălia de la Codrii Cosminului (octombrie 1497), oastea polonă suferă o grea înfrângere. Seria conflictelor continuă până în anul 1499, când cele două părţi semnează tratatul de la Hârlău (iulie 1499). Prin acest tratat, Ştefan cel Mare şi Ioan Albert îşi făgăduiau sprijin reciproc în caz de război şi „linişte şi pace veşnică” între cele două state. Era eliminată orice pretenţie de suzeranitate din partea Poloniei, tratatul fiind încheiat în condiţii de deplină egalitate. Încheierea acestui tratat reprezintă cel mai de seamă succes diplomatic al lui Ştefan cel Mare, consfinţindu-se astfel independenţa Moldovei faţă de Polonia. Astfel, la sfârşitul domniei sale, Ştefan a reuşit să pună capăt oricărei forme de dependenţă faţă de Polonia.

Referințe: Ilie Corfus “Documente privitoare la Istoria României culese din arhivele polone”, secolul al XVI-lea, Editura Academiei Române 1979 București, p.XVI, 11, 82, 166, 177.

Lasă un comentariu

Filed under Uncategorized

Am citit despre părintele Dimitrie Bejan

Capelan_milit

In Observatorul Militar Nr.37 din 23-29 septembrie 2015, organul de presă al Ministerului Apărării Naționale, am citit la paginile 16-17, un articol „Scutul crucii în fața glonțului”, de căpitan Camelia Mihailă, despre preoții militari care au murit alături de soldați pe câmpurile de luptă în războaielor secolului XX ale României. Sunt evocați și preoții martiri care au adus alinare militarilor în lagărele de prizonieri de război sau închisori.

Este menționat preotul militar martir Dimitrie Bejan din Hârlău,  fost prizonier de război în lagărul Oranki din fostul URSS, iar la venirea în țară a fost arestat și închis mulți ani de regimul comunist.

Din articol voi cita câteva rânduri: Și atunci, ca și acum, militarul nu pleca la război neînsoțit de preot. Preotul a mers alături de soldat chiar în câmpul luptei, în mijlocul focului, pentru a-l încuraja pe militar.

Referințe:

http://www.presamil.ro/ultimul_nr/index.html#1/z

O completare: WordPress.com mi-a trimis un mesaj de felicitare. Articolul de mai sus este al 500-lea de pe acest blog.

Un comentariu

Filed under Uncategorized

Adnotări la lista monumentelor istorice din Hârlău.

Pe pagina de facebook “Gânduri din Hârlău”, am citit despre o inițiativă:

“Căutăm câteva monumente din orașul nostru drag pentru că dorim să participăm la concursul Wiki Loves Monuments – Romania. Cine ne poate ajuta? Cine știe unde sunt aceste monumente istorice?

Casa Grigoriu, Str. Eminescu Mihai 14

Paraclisul caselor Ghica, Str. Eternității 8

Școală tip „Spiru Haret”, Str. Ștefan cel Mare 34

Casă, Str. Tăutu Logofăt 14”

Să le luăm pe rând.

Casa Grigoriu din strada Mihai Eminescu Nr.14, există și astăzi. Este o construcție ce datează de la sfârșitul secolului XIX. Construcția este în stare bună și se află într-un intrând între pavilioanele A și B al Liceului Tehnologic din Hârlău. O doamnă ce locuiește la nr.8, a avut amabilitatea să-mi dea aceste informații. In plus mi-a spus că o casă cu etaj ce a aparținut fostului primar Vasile Gheorghiu (o stradă ce dă din strada Ștefan cel Mare și duce până la piață îi poartă numele), se afla pe locul unde în prezent este clădirea veche a Colegiului Național Ștefan cel Mare din Hârlău.

case patrimoniu 007

Paraclisul caselor Ghica din strada Eternității nr.8. Paraclisul potrivit DEX este o capelă aflată lângă o biserică sau într-o clădire. Această clădire nu există pe strada Eternitații. Lucru confirmat și de părintele protoeriu Crăciun Nicolae, preot paroh al bisericii cu hramul „Sfânta Împărăteasă Pulheria” din Pârcovaci. Singurul paraclis cunoscut este în incinta Spitalului Orașenesc Hârlău, în clădirea de patrimoniu, fostul spital Pulheria Ghica. In prezent acolo este sala de operații a secției de chirurgie. La nr.8, este un atelier de confecții metalice ținut de un patron cu nume Turcu.

100_1595

Casa din strada Logofăt Tăutu nr.14 este fosta casa a preotului Constantin Constantinescu. Casa este revendicată și obținută în urma unui proces cu parohia Sf.Gheorghe. Casa este în stare bună.

1955_Scoala elementara Harlau

Școala tip Spiru Haret din strada Ștefan cel Mare nr.34 este corpul de clădire vechi a Școlii Gimnaziale “Petru Rareș” din Hârlău. Clădirea este bine întreținută, modernizată.

De menționat și casa doctor  Ion Agape, a fost primar. Casa din strada Gheorghe Doja nr.2, a fost naționalizată în 1948 și a devenit sediul securitații raionale, casă de cultură. In prezent după retrocedare a ajuns o ruină iar incinta un depozit de tranzit de gunoi, ca în fotografie.

casa I. Agapi

case patrimoniu 003

Casa „Ion Agapi”, după retrocedare (sus) și în zilele noastre (jos).

http://lege5.ro/Gratuit/gq4dgojv/lista-monumentelor-istorice-2010-judetul-iași

Listă monumente istorice

Extras din Lista monumentelor istorice din Hârlău.

Casa Gheorghiu

Fosta casă Gheorghiu, demolată în anii ’50 pentru a face loc clădirii vechi a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Hârlău.

Salutări cordiale și prietenilor de pe pagina de Facebook dedicată Hârlăului:

https://www.facebook.com/H-101358466688559/timeline/

2 comentarii

Filed under Uncategorized

Impresii despre un volum de poezii de Mihai Dascălu.

Prin bunăvoința domnului Ungureanu Daniel, am avut posibilitatea să citesc un volum de poezii a domnului Mihai Dascălu, locuitor al satului Zagavia, comuna Scobinți.

Volumul apărut de puțin timp, la editura Ștef din Iași, este intitulat “Veniți acasă toți românii”. Este un amplu volum, de 225 pagini, ce cuprinde 77 de poezii.

Poeziile acoperă o paletă largă de tematici. De la poezia de dragoste, la poezia naturii, a satului, poezia militantă, patriotică.

Mesajul este direct, aproape ca la o creație populară, este sincer și emoționant.

Nu știu dacă este primul volum. A fost lansat fără prea multă publicitate, aproape anonim și bănuiesc că într-un tiraj restrâns.

Ce surprinde este amploarea unor poezii. Unele au peste 90 de strofe. Mi-a placut o poezie „Așa e satul românesc”, o poezie fluviu de peste 60 de strofe, ce aduce cu o baladă populară, unde viața satului, veșnicia satului, se manifestă perpetum în cele patru anotimpuri, cu bucuriile, suferințele, cu viața,  cu moartea, cu munca continuă.

carte_Ungureanu 006

Voi reda o poezie care de asemenea mi-a plăcut, care este și de sezon: “Toamna iarăși a sosit”.

A-ngălbenit frunza-n livadă,

Frunza din vii a ruginit.

Porumbu-acum e la grămadă

Căci toamna iarăși a sosit.

*

Venita-a toamna argintie

Și tot frunzișu-a-ngălbenit.

Mult rod a dat vița de vie

Și toate holdele-au rodit.

*

De strugurii cei copți din vie

Tot teascul cel din curte-i plin,

Iar gospodarii toți ne-mbie

La păhăruțele de vin.

*

Deci veseli să-nălțăm paharul

Și bucuroși să-l închinăm,

Și pentru-a ne-ndulci amarul,

Paharul peste cap să-l dăm.

*

Și să ne ducem în ogradă,

Și să-l rugăm pe Domnul Sfânt

Să dea întruna multă roadă,

Cu mare drag, pe-acest pământ.

Compusă miercuri, 07 octombrie 1998. Refăcută și completată – luni, 29 iulie 2013.

Un comentariu

Filed under Uncategorized

Luptele desfășurate de Divizia 13 I în Basarabia în 1918

După cum promiteam la sfârșitul cărții “Divizia 13 Infanterie – 10 luni în anticamera morții”, voi continua cu evocarea drumului de lupte ale acestei divizii de elită a armatei române în primul război mondial.

După bătăliile din vara anului 1917, Divizia 13 Infanterie care a suferit pierderi grele în bătălia de la Mărășești și pădurea  Răzoare, este retrasă de pe front și dusă într-un raion de staționare  în spatele frontului pentru a fi  completată cu efective din batalioanele de marș, armament și tehnică de luptă. Misiunea diviziei aflată în rezerva  Armatei a 1-a, era și aceea de a supraveghea marile unități rusești de pe front și interveni în caz de trecere la ofensivă a trupelor germane și austro-ungare.

In ianuarie 1918, practic trupele rusești de pe frontul din Moldova nu mai pot fi controlate de comandamentul militar rus condus de generalul Dimitrie Scerbacev.

Trupele ruseşti din România se transformaseră în bande indisciplinate, asupra cărora nimeni nu avea nici cea mai mică autoritate, nici măcar generalul Scerbacev, comandantul rus al frontului. Actele ostile și jaf împotriva populaţiei civile deveniseră ceva obişnuit. Rusia începuse tratativele de pace la Brest-Litovsk, iar România rămăsese singură pe întreg frontul oriental. Inconjurată de duşmani, trădată de aliat, jefuită de acelaşi aliat, cu o situație internă nesigură, situaţia era fără ieşire.

La 12 ianuarie 1918, Pechea, lângă Galaţi, o delegaţie rusească vine la comandamentul diviziei a 4-a pentru a anunţa că începând de ziua următoare, 13 ianuarie, trupele ruse vor părăsi frontul şi vor trece Prutul în Basarabia. Referitor la ordinul generalului Scerbaciov de a rămâne pe poziţii, ruşii răspund că nu-l mai recunosc pe acesta drept comandant şi vor trece. În caz că trupele române vor opune rezistenţă, vor trece totul prin foc şi sabie, vor arde şi distruge totul în calea lor.

În zonă, pe front, în sectorul Tecuci – Galaţi, se afla armata a 6-a rusă, cu trei corpuri de armată a câte două divizii fiecare, cu o putere de circa 5000 – 6 000 de luptători la fiecare divizie. În spatele lor fusese poziţionată divizia a 4-a română pentru a le supraveghea. După ultimatumul rusesc, divizia a 4-a infanterie ia măsurile necesare şi primeşte întărire două batalioane de infanterie întărite cu subunități de mitraliere şi artilerie de la divizia a 13-a infanterie vecină.

La ordinul Marelui Cartier General, unitățile române încep operațiunile de dezarmare a trupelor rebele rusești din țară și de la est de Prut. Prima s-a pus în mişcare Divizia 13 Infanterie. Plecând din dreapta Prutului din raionul de dispunere: Bujor – Băneasa – Mestecani, divizia 13 s-a împărţit în două detaşamente: detaşamentul “Prut” care a trecut râul Prut pe la Vadul lui Isac şi s-a îndreptat spre sud, ocupând după trei zile portul Reni. Al doilea detaşament “Bolgrad” trece Prutul pe la Oancea şi ocupă Bolgradul la 19 ianuarie 1918. Ambele detaşamente au întâmpinat o rezistență minoră din partea inamicului.

Acțiunile de luptă din Ismail

Ajunsă în regiunea Bolgrad, Divizia 13, comandată de generalul Ioan I. Popescu (cel care a adus victoria în bătălia Mărășeștilor) a trimis în seara de 20 ianuarie detaşamentul colonelului Dragu, de forţa a trei batalioane, 3 baterii şi un escadron, să ocupe Ismailul. Vedeta fluvială nr. 6, sosită de la Bolgrad şi staţionată la Jalpug, face legătura tactică între forţele de uscat şi flota de Dunăre. Ordinul primit era de a nu lăsa în spate nici o unitate militară rusă, soldaţii ruşi disparaţi să fie adunaţi şi trecuţi peste Nistru. În seara zilei de 20 ianuarie detaşamentul Dragu staţionează la Cişmeaua, pentru ca apoi, să-şi reia marşul spre Ismail prin Caraclia, unde patrulele române sunt primite cu foc de inamic.

Tot aşa sunt întâmpinate şi patrulele trimise spre Broasca, Saftiom şi Ismail. Datorită declanşării unui tir de artilerie, de intimidare, cele două sate s-au predat imediat. Pentru a elibera oraşul Ismail, detaşamentul Dragu mai primeşte sprijin subunități de la detaşamentul col. Rotaru şi flota operativă de pe Dunăre.

Pentru intimidarea inamicului şi ajutor în caz de nevoie – la Periprava staţionau trei canoniere de tip „Oltul”; la Chilia Veche (în dreapta Dunării) erau: monitorul „Kogălniceanu”; câteva baterii flotante, trei vedete, un torpilor şi trei şalupe, iar în apropiere de Ismail se aflau monitoarele: „Brătianu”, „Catargiu”, „Lahovari” şi o vedetă în poziţie de tragere chiar în portul Ismail. Vasele ruseşti se retrag în ordine, dar nu renunţă la rezistenţă oprindu-şi flota la Vâlcov şi întărindu-şi flota aici. Răspunsul la gloanţele trase de inamic, când trupele române se apropiau de Ismail a fost focul de artilerie deasupra oraşului. Concomitent infanteria a înaintat spre Ismail cu aripa sa stângă, pentru a tăia retragerea revoluţionarilor bolșevici spre Chilia. Apoi, pe la ora 16:00, trupele române au pătruns în oraş, cooperând cu un detaşament de marină. Portul a fost ocupat pe de-a întregul în acea noapte. Au fost capturate depozite de armament şi s-a anihilat un periculos centru de agitaţie antiromânească.

Acțiunile de luptă la Chilia Nouă

Detaşamentul col. Dragu a fost divizat. La 24 ianuarie, lăsând la Ismail un batalion de baterie, şi împreună cu două batalioane, două baterii şi un escadron, s-a îndreptat spre Chilia Nouă cu misiunea de a restabili ordinea. Totodată, din portul Vâlcov au plecat trei canoniere şi patru baraje ruseşti cu direcţia Chilia Nouă. Tot la Chilia Nouă a fost trimis şi detaşamentul col. Rotaru, alcătuit din două batalioane şi două baterii de artilerie; iar pe apă a fost trimis un batalion de marină cu misiuni de desant, iar din Sulina, prin Periprava, două companii de mitraliere, din detaşamentul de debarcare. În contextul concentrării de forţe româneşti navele ruseşti fac cale întoarsă. În ziua de 26 ianuarie, diviziunea 1 monitoare, ajunsă la Chilia Nouă, a debarcat un detaşament de marinari fără a întâmpina rezistenţă.

Toate forţele militare române –  de uscat și de marină – s-au îndreptat spre Vâlcov. Atacul combinat s-a conceput atât dinspre uscat cât şi dinspre apă. Forţele române trimise în obiectivul de luptă erau alcătuite din aproximativ trei batalioane de infanterie, un escadron de cavalerie, circa trei baterii de artilerie şi un batalion mixt trimis la Periprava, vizavi de malul drept al braţului Chilia, spre a constitui, împreună cu trupele de marină, un corp de debarcare în apropierea oraşului. Pe de altă parte , flota de apărare a luat poziţie, cu Diviziunea 1 de Monitoare (2 vase) la 500 m în aval de gura canalului Cernovca, iar Diviziunea 2 Monitoare (2 vase) la 500 m în aval de Sulimanca. Pentru ocuparea Vâlcovului, comandamentul Diviziei 13 a dat ordin de operaţii care priveau flota de operaţiuni şi detaşamentul col. Dragu. Escadra de Dunăre trebuia să ocupe poziţiile de tragere planificate în noaptea de 27 ianuarie. În seara zilei precedente, vase uşoare ruseşti de război au tras asupra satului Periprava, unde se găseau companii din batalionul de debarcare, iar în ziua de 27 ianuarie au încercat să debarce aici, dar au fost respinse de focul trupelor ce apărau localitatea. Bateria instalată în pădurea Peripravei trage cu obuze în direcţia portului Vâlcov unde se vedeau o mulţime de ostaşi inamici. Imediat, trei vase ruse, tip Doneţ şi 10-12 baraje au deschis foc asupra monitoarelor româneşti aflate pe canalul Cernovca. Surprinse nepregătite, acestea sunt nevoite să se retragă. În consecinţă, s-a cerut comandamentului Corpului 6 Armată să aprobe amânarea operaţiunii de ocupare a Vâlcovului, iar lupta să se reia pe uscat. La 29 ianuarie, detaşamentul Dragu, ocolind portul pe la nord, a ocupat satele Galileşti, Ghibărţeni şi Zăbrieni. Dar artileria rusă de pe vase a bombardat Zăbrieni şi detaşamentul a trebuit să-l abandoneze. Apoi, ruşii bombardează biserica din Periprava unde era observatorul artileriei române. Frigul, viscolul şi zăpada făcea şi mai grea ducerea luptei de către armata română. Pentru armata română situaţia devenea critică şi la 1 februarie, s-a obţinut aprobarea de a se răspunde şi a contraataca. Două avioane au făcut recunoaşterea asupra întregii zone. Artileria, trăgând spre Vâlcov, distruge turlele bisericilor rusă şi lipoveană care serveau inamicului drept punct de observare. Infanteria rusă atacă dinspre Zăbrieni, dar forţele române rezistă; totuşi, pentru a nu înregistra pierderi, detaşamentul se retrage la Coviachi, lăsând în urmă doar posturi înaintate. Aici detaşamentul este întărit cu noi trupe de cavalerie. În acelaşi timp, infanteria română se extinde pe latura stângă interceptând liniile de comunicaţie dinspre Cetatea Albă (Akkerman). Vâlcovul este blocat dinspre uscat. Ambele forţe combatante îşi săpau tranşee, deşi vremea era greu de înfruntat. La 1 februarie, comandantul Diviziei 13, aflat la Bolgrad, ordonă declanşarea contraatacului. Greul luptei trebuia să-l ducă trupele marinei, conduse de contraamiralul V. Scodrea, în colaborare cu detaşamentele col. Dragu şi respectiv col. Rotaru, acesta din urmă fiind amplasat la Periprava. Conform ordinului operativ al comandantului flotei de apă, comandantul V. Scodrea, din 28 ianuarie, misiunea flotei române de apă era acela de a ocupa Vâlcovul, cooperând cu cele două detaşamente de uscat. Ca atare, Diviziunea 1 Monitoare urma să ia poziţia în canalul Cernovca, 500 m în amonte de gura acestuia, iar Diviziunea 2 monitoare în apropiere; barjele cu obuzire să ia poziţie între cele două diviziuni. Aceste forţe aveau sarcina de a sprijini debarcarea trupelor de pe malul stâng şi de a ţine sub tir de foc navele rusești dacă le-ar fi atacat cele române, sau localitatea Periprava. Vedeta nr.6 să se plaseze la km 28 pentru a face legătura cu comandamentul col. Dragu prin T.F.S., ori vasul plutitor de mine de la km 36, gata de a crea un baraj, la km 33, dacă vase de război ar înainta spre Vâlcov. Divizionul de obuziere de 127 mm din Regimetul 3 şi bateria de 75 mm din detaşamentul col. Rotaru să ia poziţii în pădurea Letea, lângă Periprava pentru a susţine trecerea trupelor noastre de pe malul stâng al Chiliei şi a trage în vasele şi artileria rusă pe barje în caz că ar ataca Corpul de debarcare, compus din trei baterii, batalionul de debarcare, o companie de pontonieri şi încă două companii din Regimentul 48 Infanterie din Divizia 13 Infanterie să meargă pe canalul Cernovca, lângă podul de pe gârla Sulimanca, spre a putea fi uşor  îmbarcat şi trecut pe malul stâng, în dreptul km 22.

Comanda forţelor de debarcare era încredinţată maiorului Sebastian Avramescu, comandantul batalionului de debarcare. Vasul spital de pe canalul Cernovca trebuia dus la 5 km în amonte de gârla Sulimanca. Lângă el, pentru legătură şi transport a fost plasat vasul „Mântuirea”.

Aplicarea acestui ordin s-a făcut peste patru zile când s-a trecut la ofensivă. Din Chilia Veche (de pe malul drept al Dunării) unde se afla comandorul V. Scodrea a expediat, în ziua de 1 februarie 1918, câte un ordin telegrafic Diviziunii 1 monitoare, la ora 2:50 şi maiorului Sebastian Avramescu la ora 3:15. Diviziunea 1 avea misiunea să ocupe imediat poziţii pe canalul Cernovca, la circa 3 km de Sulimanca şi la ora 16:00 să deschidă foc de artilerie asupra turlelor bisericii ruse din Vâlcov şi apoi şi în cele ale bisericii Lipovene, unde se aflau observatoarele de dirijare a artileriei bolşevicilor, precum şi a vaselor acestora de pe canal. Iar în cazul în care vasele ruse deschideau foc înainte de ora 16:00, acţiunea trebuia dusă cu hotărâre luând legătură cu maiorul Avramescu; fiecare monitor putea trage doar 200 de proiectile; iar în cazul în care situaţia era critică, trebuiau să se retragă din bătaia artileriei ruse. Vasul „Mântuirea” trebuia să fie amplasat la întretăierea canalelor Babina cu Cernovca, iar semnalul chemării la luptă să fie trei fluierături lungi şi trei scurte. Maiorul Sebastian Avramescu avea ordinul de a deschide focul de pe vasele româneşti spre Vâlcov. O baterie trebuia să tragă în biserica lipovenească, iar barajele cu obuziere în cea rusă; o altă baterie trebuia să blocheze canoniera rusă de la gura canalului Oceacov. Tot spre acest canal să se concentreze şi divizionul din regimentul 23 artilerie. Tuturor li se preciza numărul de obuze ce aveau voie să tragă. De asemenea, trebuiau să se păstreze legături cu comandantul acestei diviziuni, căpitanul comandor Rădulescu. Luptele româno-bolşevice se desfăşurau cu intensitate maximă, îndeosebi cu artileria de mare şi de pe uscat, până în ziua de 3 februarie. Sediul sovietului local din Vâlcov este lovit. Totodată, sunt distruse şi turlele bisericilor , iar vasele ruseşti nu-şi mai puteau regal tirul; unele vase eşuează, iar altele se retrag fără a fi tras măcar un obuz. Trupele bolşevice se îmbarcă pe vase şi iau drumul spre mare cu direcţia Odesa şi Sevastopol. În ziua de 3 februarie, atât Vîlcovul cât şi Zăbrienii au fost ocupate de trupele române fără a întâlni vreo rezistenţă. Cu acest prilej, au fost capturate mai multe şlepuri şi o însemnată cantitate de materiale şi muniţii.

harta basarab 1918

Schiță cu acțiunile armatei române în 1918 în Moldova dintre Prut și Nistru în ianuarie-februarie 1918

Luptele pentru Cetatea Albă

La 14 februarie 1918, Marele Cartier General, prin ordinul 8722, face cunoscut comandamentului Corpului 6 Armată să treacă la eliberarea oraşului Cetatea Albă (Akkerman), prin aruncarea inamicilor peste Nistru; să cureţe satele de inamici şi să supravegheze trecerile peste graniţă pe porţiunea de la Corniari şi Ialanca, până la Cetatea Albă. Pentru aceasta, comandamentul Corpului 6 Armată a dispus, în ziua de 15 februarie, constituirea unui detaşament mixt, denumit „Akkerman”, pus sub comanda nemijlocită a comandantului Diviziei 13 infanterie. Acest detaşament era alcătuit dintr-o brigadă mixtă şi Regimentul 5 Călăraşi din componenţa Diviziei 13 Infanterie, Brigada 4 Roşiori şi o companie de ciclişti de la Divizia 2 Cavalerie, Regimentul 3 Vânători, un batalion de infanterie şi două plutoane cavalerie, date de Divizia 11, Brigada 25 Infanterie, dată de Divizia 1 Cavalerie. Asaltul asupra oraşului-cetate era programat pentru 24 februarie, însă datorită trecerii unui detaşament german dinspre frontul român, prin sudul Basarabiei spre Ucraina, operaţia a fost devansată cu 24 de ore. Trupele române care, după 16 februarie fuseseră organizate pe trei coloane, cu două detaşamente, după un marş de 60 km, parcurşi în patru zile, au pătruns în seara zilei de 23 februarie în Cetatea Albă. Flota de apă, care era în componenţă, cu o parte a Regimentului 47 Infanterie pe flancul drept n-a participat la acţiune. În ziua de 27 fenruarie, oraşul  a fost eliberat fără lupte.

Operația D.13 I Basarabia

Acțiunile de luptă a Diviziei 13 Infanterie în raionul Bolgrad, Ismail și Cetatea Albă

 La sfârşitul lunii februarie 1918, Basarabia era împărţită în patru zone militare, controlate de cele patru divizii componente a Corpului 6 Armată, după cum urmează:

Divizia 1 Cavalerie, cu cartierul general la Bălţi, ocupa zona limită la nord de linia Moghilev – Litpvac – Lopatin – Viişoara, iar la sud de linia Zuri – Zorobatin – Rizeni – Cotu-Morii;

Divizia 13 Infanterie, cu cartierul general la Bolgrad, ocupa zona învecinată  la nord cu Divizia 2 Cavalerie şi la sud de Dunăre şi Marea Negră;

Divizia 2 Cavalerie, cu cartierul general la Cimişlia, ocupa zona limită la nord de Divizia 11, iar la sud linia Purcani – Carasinscaia – Flămânda;

Divizia 11 Infanterie, cu cartierul general la Chişinău, ocupa fâşia de centru dintre diviziile 1 şi 2 Cavalerie

Ele au asigurat liniştea şi siguranţa Basarabiei până în aprilie 1918, când locul Corpului 6 Armată e luată de Corpul 5, iar unele dintre ele au fost mutate din Basarabia în dreapta Prutului.

În aceste lupte pentru eliberarea Basarabiei, Corpul 6 Armată a pierdut 3 ofiţeri şi 22 trupă morţi, 12 ofiţeri şi 300 trupă-răniţi, precum şi 151 dispăruţi.

Referințe: Stănescu Marin C. Armata română și unirea  Basarabiei și Bucovinei 1917-1919, editura Ex Ponto1999, Constanța, p.100-120

Un comentariu

Filed under Uncategorized

Apel public către primăria Hârlău, domnul primar Cernescu Constantin.

Primăria orașului Hârlău, județul Iași, strada Mușatini nr.1

APEL PUBLIC

 către domnul primar al orașului Hârlău, inginer (căpitan în retragere) Constantin Cernescu, doamnelor și domnilor consilieri din Consiliul Local Hârlău.

Subsemnatul Miron Dumitru, colonel în retragere, domicilat în Hârlău, strada Alexandru cel Bun, nr.2, Bloc A4, Sc.B, Ap.4, fac un apel public la domniile voastre din următoarele considerente:

  • In 2016 se vor împlini la 28 iulie, 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial.
  • In urma înfrângerilor suferite în bătăliile din zona Sibiu, trecătorile munților Carpați și Câmpia Română, unitățile cu pierderi mari, printre care și Divizia 13 Infanterie Ploiești, după regrupare, este trimisă în refacere în raionul Hârlău, Maxut, Deleni unde se dislocă începând cu 21 decembrie.
  • Divizia este dispusă într-un raion amenajat sumar, cartiruirea trupei se face în bordeie de pământ, iar ofițerii din comandament în casele localnicilor.
  • Datorită lipsurilor materiale, a asigurării medicale precare, lipsei de igienă, la 14 ianuarie 1917 în cadrul Diviziei dar și localităților de dislocare, se declară epidemia de febră tifoidă și febră recurentă. Aceasta va secera o treime din populația civilă (aproape 1250 la Hârlău) și 689 de militari de toate gradele la Hârlău. Militarii erau de la toate unitățile Diviziei 13 Infanterie Ploiești, majoritatea morți în cele 9 spitale de campanie și spitalul Pulcheria Ghica (spitalul zonal  44).
  • Militarii au fost înmormântați în curtea spitalului în gropi comune de 15 și 25 de decedați, în dâmbul de la nord de spital. Civilii în gropi comune în cimitirul Eternitatea creștin și evreiesc.
  • Intr-un document din 1918, trimis Mitropoliei Moldovei, aceste pierderi sunt confirmate de preotul paroh Gheorghe Maxim, care arată că locul este cimitir militar și la fiecare groapă comună s-a pus o cruce.
  • Intr-un document a prefecturii Botoșani din 1924 se confirmă existența acestor cimitire militare la Hârlău, Deleni și Maxut și solicitarea de organizare unui cimitir militar la Hârlău unde să fie aduse osemintele militarilor din cimitirile existente și zidirea unui monument. Din păcate proiectul a fost abandonat.

Pentru cinstirea memoriei militarilor ce au murit departe de casă, sub jurământ militar, în timpul ce erau mobilizați și înregimentați se impune ridicarea unui monument sau măcar dezvelirea unei plăci comemorative pe locul unde sunt înmormântați.

Reamintesc domnului primar și domnilor consilieri că am difuzat în cursul anului 2014, o lucrare prin care prezentam jertfa de sânge și viață a acestei mari unități care în 10 luni de război și-a pierdut în trei rânduri mai mult de jumătate de efectiv.

Sper ca apelul meu să găsească înțelegere la domniile voastre și să aibă ca urmare, includerea în bugetul pe anul 2016 a sumelor necesare proiectării și ridicării acestui monument.

Am onoarea, și cu deosebit respect semnez acest apel astăzi 9 septembrie 2015, la Hârlău,  Miron Dumitru

Notă. Apelul se va trimite și în scris la primărie prin Poșta Română. Rog locuitorii orașului Hârlău să sprijine acest demers!

Un comentariu

Filed under Uncategorized

Mănăstirea Hadâmbu, impresii de călătorie.

In cadrul unei documentări, am reușit în sfârșit, să ajung la mănăstirea Hadâmbu.

Este ușor de ajuns. Din Iași, se merge pe drumul spre fostul CUG, prin Horpaz, Lunca Cetățuiei, se face drepta și mai sunt 15 km. până la mănăstire. Marcajele sunt numeroase și vizibile. Drumul este mai rău pe raza comunei și satului Mogoșești, cam 2 kilometrii, apoi este foarte bun și asfaltat. Peisajul pe ultimii 8 kilometrii este foarte frumos, pădure și pajiști. Dealul se urcă prin pădure, pe un drum în serpentină.

Ajunși la mănăstire te așteaptă o parcare cu o mare întindere. Parcarea era plină cu mașini când am ajuns acolo, sâmbătă. Era praznicul Tăierii Capului Sf.Ioan Botezătorul.

Mănăstirea veche închisă între vechile ziduri este refăcută. Lângă vechea  mănăstire este biserica nouă, complexul social, magazinul bisericesc, trapeza, altarul de vară, totul închis într-o incintă cu un perimetru de gard înalt din beton. La intrarea pe poarta ești avertizat asupta ținutei decente. Copiii vor avea o mică surpriză. Vor vedea caprioare, lebede.

Nu dau detalii despre istoria de 356 de ani a mănăstirii, se pot găsi pe pagina web a mănăstirii, sau în cărți monografice sau albume foto, ce se pot cumpăra de la magazinul mănăstirii. Dacă se vor organiza excursii, și această frumoasă mănăstire să fie inclusă în itinerariul de pelerinaj. Se poate ajunge și din Târgul Frumos, și prin centura de pe șoseaua Tg.Frumos- Iași prin Miroslava. Insă sunt drumuri județeane, nu cunosc dacă sunt bune de circulat.

Doar câteva fotografii:

Manast_hadâmbu 061

Manast_hadâmbu 062

Manast_hadâmbu 063

Manast_hadâmbu 064

Manast_hadâmbu 066

Manast_hadâmbu 078

Pe 8 septembrie este hramul bisericii vechii mănăstiri, „Nașterea Preacinstitei și Născătoarei de Dumnezeu”. Ultima fotografie este o vedere a satului Mogoșești- Iași. Un vechi sat din fostul ținut Cârligătura, care ținea de ocolul curții domnești de la Iași.

Comentariile sunt închise pentru Mănăstirea Hadâmbu, impresii de călătorie.

Filed under Uncategorized