O hartă a Hârlăului la 1819


plan 1819

O hartă a Hârlăului la 1819. Ce observăm: In primul rând cele două biserici domnești care aveau cimitire, casele și prăvăliile erau în lungul străzii Principale (actuala Ștefan cel Mare) și strada Bahlui (actuala Logofăt Tăutu). Un cartier rezidențial cu conace și casele boierilor (actualul capăt al străzii Logofăt Tăutu (unde este Muzeu Viei și Vinului) și fostul cvartal Bojica, ce are ca repere Centrul de Ajutor Social cu cele două blocuri de peste drum de Colegiul Național Ștefan cel Mare,  Ambulatoriul de Specialitate, Corpul B a Liceului Tehnologic (fosta școală evreiască).Se observă pe locul unde acum este primăria o impunătoare reședință cu anexe.

Pe locul unde acum este piața, stadionul orașului și cartierul Siliște erau iazuri ce țineau de moșia Deleni. Heleșteul era pe cursul pârâului Nicolina, care-și are  izvorul la poalele dealului pe care se află cimitirul din Maxut, traversează șoseaua trece prin autobaza Codreanu (fosta moară Zaharia). Acest pârâu și în zilele noastre mai inundă case din cartierul Siliște (capătul străzilor Alexandru cel Bun și strada Eternitate).

Peste Bahlui, era o pădure care avea cărări ce duceau la mănăstirea Zagavia.

Drumul care venea de la Botoșani, trecea aproximativ prin același loc pe unde trece șoseaua de azi, strada Bogdan Vodă (fosta stradă Deleni), însă casele și prăvăliile erau doar în zona blocurilor de astăzi.

Pe hartă este înscrisă populația târgului, care era reședința ispravnicului ținutului Hârlău și protopopului: 1040. Această era populația din catagrafii, populația estimată era de 5200 de persoane.

Despre populația din târg la 1820, am mai scris aici:

https://harlau625.wordpress.com/2015/01/12/harlaul-la-1820-populatie-si-afaceri/

Un comentariu

Din categoria Uncategorized

Un răspuns la „O hartă a Hârlăului la 1819

  1. Ochiană Ionica.

    Super hartă. Cu o mică completare și rectificare. Aceste iazuri nu erau amplasate pe locul pieței,ci mai la vale chiar pe amplasamentul Gaterului și chiar a Fabricii de Mobila.Se vede clar în acel loc pârâul Nicolina se unește cu alt pârâu care vine din zona cartierului de căldărari. Este acolo un pârâu mic.