Câte ceva despre participarea cu exponate a județului Botoșani și Iași la Expoziția Universală de la Paris din 1900.


Ca răspuns la invitaţia Republicii Franceze din anul 1895, de a participa la Expoziţia Universală de la Paris din anul 1900 şi ca urmare a circularei Ministerului Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor, înaintată prefecturilor judeţene, alături de alte judeţe din ţară, au răspuns prezent  şi locuitorii judeţelor Botoşani și Iaşi.

Pe plan judeţean s-au constituit comisii pentru depistarea, strîngerea şi păstrarea pieselor, care aveau să ia drumul Parisului, din care făceau parte secretarii şi cîte un impiegat de la prefectură. Din partea ministerului a fost delegat Al. I. Ghica.  Pentru selectarea exponatelor au fost formate două jurii, unul la judeţul respectiv şi al doilea la București.

Exponantele României au fost împărţite în 17 grupe şi 89 clase, structurate în sectoarele : economice, învăţămînt, sănătate, ştiinţă şi cultură şi altele.

Expoziția universală a avut loc în perioada 15 aprilie – 12 noiembrie 1900, Comisar general din partea României a fost Dimitrie Ollanescu.

Pavil_României 1900

Pavilionul cu tema agricultura,  a fost desfășurat pe un teren în suprafaţă de 180 m.p. pe cuprinsul căruia se afla gospodăria unui ţăran înstărit. Locuința era construită din lemn de brad, acoperită cu șindrilă. In încăperile acesteia erau grupate rafturi cu policioare, pe care erau așezați ştiuleţi de porumb, boabe de grâne, sortimente de făină de mălai, de grâu. Mai erau recipiente cu băuturi, evidențiindu-se spirtul fabricat din cereale și cartofi, de la fabrica lui Leon Juster de la Deleni, H. Costiner de la Corni și Costiner din Dumbrăveni. De asemenea vinurile din Moldova de Sus,  în special vinul de Cotnari, au fost bine reprezentate în expoziţie.

Exponatele României s-au bucurat de aprecierea publicului, a specialiştilor, a juriului internaţional, primind 1086 recompense, dintre care 45 mari premii, 224 medalii de aur,  354 medalii de argint. 314 medalii ele bronz şi 149 menţiunea onorabilă.  Printre acestea menţionăm „marele premiu”, care a fost acorelat Societăţii de mori Abramovici din Botoşani, Ministerului Agriculturii, pentru vinurile din podgoriile Cotnari, Dealul Mare şi Iaşi, vinului roşu din pepinierele statului şi a diferitelor sortimente ca Fetească, Sauvignon, Cabernet ş. a.

Medalia de bronz a fost acordată  judeţului Suceava pentru colecţiile de cereale, Epitropiei Sfîntului Spiridon din Iași şi Primăriei oraşului Iaşi, pentru piesele expuse,  reprezentative din învăţămîntul primar şi de adulţi.

Medalia de argint a fost primită de Sima Brad pentru vinurile din podgoria Cotnari, recolta anului 1882 şi de Comisia expoziţională din Iaşi pentru cereale. Medalia de bronz a fost acordată lui Iacobovici pentru vinurile din podgoriile Uricani şi Cotnari, din producţia anului 1882.

Expoz.Paris

Printre articolele selectate și participante la Expoziția de la Paris, la secțiunea învățământ, din Hârlău, au fost de la elevii: Alexandru Vasile Gheorghiu  de la Școala de băieți din Hârlău – un caiet unic, Ana N. Dimitrie, de la școala de fete – un caiet unic, C. Crupenschi, elev la școala de băieți din Hârlău, un caiet de desen. Din Deleni, C.C. Popa, elev de la școala din Deleni – un caiet unic.

Menționez că la acea dată localitățile Hârlău și Deleni administrativ, făceau parte din județul Botoșani. Localitatea Cotnarii era în județul Iași.

Referințe: l. Dimitrie Ollănescu, “Raport la expoziţia din 1900 de la Paris”, București, 1901, p 2:3. 24, 23. 32.

Comentarii închise la Câte ceva despre participarea cu exponate a județului Botoșani și Iași la Expoziția Universală de la Paris din 1900.

Din categoria Uncategorized

Comentariile nu sunt permise.